logo
Noordse Vrouwen
Nachtegaalstraat 157
1021 EZ Amsterdam
Neem contact met ons op

Zelfstandig ondernemen

De Vrouwenbazaar faciliteert, ondersteunt en begeleidt vrouwen die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen in samenwerking met andere instanties en professionals. Vanuit de locatie Buurthuis Van der Pek zijn zijn ze ook actief in o.a. het stimuleren van cultuuruitwisselingen in de buurt.

De Vrouwenbazaar is een onderneming van vrouwen met verschillende culturele achtergronden in Amsterdam Noord. De Vrouwenbazaar is ontstaan vanuit een behoefte aan betaald werk die leeft bij vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving zijn een goede opleiding en betaald werk van groot belang. Niet iedereen slaagt erin om dat voor elkaar te krijgen. Veel allochtone vrouwen en lager opgeleide vrouwen hebben problemen met behalen van gewenste opleidingsniveau, kunnen zich niet door ontwikkelen en verder groeien of werken vanwege allerlei, vaak onzichtbare belemmeringen.

Contactpersoon

Samar Shaalan
T: 06 2600 7900
E: devrouwenbazaarnoord@gmail.com

Neem eens een kijkje op hun facebookpagina De Vrouwen Bazaar Noord en/of website.